Informasjon

Velge solenergi

Velge solenergi

Kombiner klimaanlegg og respekt for miljøet. Hvis du har denne prioriteten, er klimaanlegg med solenergi den ideelle løsningen for å tillate deg å ha kjølig eller varm luft mens du bevarer uteluften. Det er fortsatt nødvendig å velge det godt. Her er noen tips.

Klimaanlegg for solenergi: toveis

Hovedsakelig brukt til å varme ved å gjenvinne varme utenfor et system med solcellepaneler, kan klimaanlegg reverseres for å levere frisk luft og avkjøle et rom med noen få grader. Det kan være av forskjellige modeller, nemlig i vann-vann, luft-vann eller luft-luft system.

Hvilken modell?

Solcelleanleggsmodellene er forskjellige i systemet sitt. I luft-vann trekker klimaanlegget kalorier fra luften for å levere varme og slipper dem ut i et vannnett. Varmen som utvinnes, vil forsyne radiatorene eller sanitærvannet. I vann-vann er modellen avhengig av vannbordene for å gjenvinne eller redusere varmen. I luft-luft absorberer klimaanlegget varmekalorier for enten å levere dem inne eller avvise dem utenfor. Installasjonen av solcelleanlegg følger med installasjonen av denne solenergikondisjoneringen.

Fordelene med solenergi air conditioning

Selv om det representerer en viss investering i begynnelsen, gir klimaanlegg med solenergi ganske mange besparelser over noen år, samtidig som miljøet bevares (forbruk, luft, visuelt miljø, lydmiljø, etc.)